İyi yaşam danışmanlığı

 

 

Wengo iç yönetmelik

14 Haziran 2021 versiyonu

MyBestPro SAS, 161214.90€’luk sermayeye sahip bir şirkettir. Paris Ticaret Odası ticaret siciline 478 444 474 numarasıyla kayıtlıdır ve merkezi 75 rue d'Amsterdam 75008 Paris adresidir. 

WENGO, iletişim platformuna (“Platform” ya da “Wengo” ) dayanan topluma yönelik bir hizmettir. E-broker sıfatıyla platformu yöneten WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, online hizmeti sunmak isteyen (« Danışmanlar ») ve bu hizmetlere ulaşmak isteyen üyeleri (« Kullanıcılar ») buluşturmayı hedef almaktadır. Danışmanlar ve kullanıcılar bundan sonraki bölümlerde topluca ya da ayrıca anıldıklarında « Katılımcılar » olarak tanımlanacaklardır.

Danışmanların sunduğu hizmetler, WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin tedarik ettiği yazılımlar ve elektronik iletişim hizmetleri (« Araçlar ») aracılığıyla verilir. WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, bu araçları elektronik telekomünikasyon operatörü sıfatıyla sağlamaktadır.

Bu sözleşme, (« İç Yönetmelik ») Wengo kullanımı çerçevesinde Katılımcıların hak ve yükümlülükleri ile WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ SAS ŞİRKETİ’nin platform işletme çerçevesinde sorumluluğunu ve rolunü belirtmektedir.

Bu yönetmelik üç bölümden oluşmaktadır:

 • Bütün katılımcılara uygulanabilir ortak koşullar,
 • Danışmanlara uygulanabilir özel koşullar,
 • Kullanıcılara uygulanabilir özel koşullar,

İlgili yönetmelikler (« İlgili Yönetmelikler ») ise aşağıdaki yönetmeliklerdir:

Katılımcı, « Onaylıyorum » düğmesini tıklayarak, daha önceden listelenen sözleşme belgelerinin, yani İç yönetmelik ve ilgili yönetmeliklerin tamamını kabul ettiğini beyan eder.

Platform Katılımcısı olmak için Katılımcının, bu İç yönetmeliği sarih bir şekilde ve önceden kabul etmesi gerekir.

İç Yönetmelik ve İlgili Yönetmeliklerin çelişmesi durumunda üstün gelen Yönetmelik, İç Yönetmeliktir.

I. Bütün katılımcılara uygulanabilir ortak koşullar

I.1. Tanımlamalar

Gizli kodlar: Kullanıcının hesabına ulaşımını sağlayan, kullanıcı adı ve şifre şeklinde oluşan kişisel kodlardır.

Kişisel hesap: Her Kullanıcının İnternet Sitesi ya da Iphone uygulamasından gizli kodlarını girerek ulaşabildiği, kişisel bilgilerini içeren kişisel alandır.

Kullanıcı adı: 18 yaşından büyük ve Türk kanunlarına uygun olarak bütün yasal haklara sahip olan gerçek kişi ya da Wengo tarafından onaylanan tüzel kişidir.
Platform ya da WENGO: WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin E-broker sıfatıyla sunduğu Kullanıcı ve Danışmanları iletişime geçiren teknik platformdur.

Danışman: Kurum ya da birey olarak, Platform üzerinde kendi tanımladığı koşullar altında hizmet sunan kişidir.

Hizmet: Kullanıcının talebi üzerine ve yararına Danışman tarafından Platform üzerinden sağlanan hizmettir.

Partner: Wengo grubuna ait ya da Wengo ile Danışmanlarının sundukları hizmetlerin reklamını sağlaması için partnerlik anlaşmasına giren firmaların Internet sitesi, yazılı basını ya da TV kanallarıdır.

Müşteri hizmetleri: [email protected] elektronik adresine mail ya da WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, İstanbul ili, Şişli ilçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, Halit Ziya Türkkan Sok. Famas Plaza A Blok No: 17 Kat: 13 Daire: 45 adresine mektup yollayarak Kullanıcıların iletişime girebildiği ve İşbu Kullanıcılara hizmet vermeye adanmış hizmettir.

Site: www.wengo.com.tr URL adresinden doğrudan veya WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından işlenen veya herhangi bir Partnerin URL adresinden dolaylı olarak ulaşılabilen WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ internet sitesidir.

SVI: İVR cağrı merkezleri her Katılımcıya telefonla kişisel hesabına ulaşmayı ve siteyi kullanmadan belli işlemleri gerçekleştirmeyi sağlar.

Kullanıcı: Kendi talebi üzerine bir hizmetten yararlanan Katılımcıdır.

I.2. Kayıt

Danışmanlara uygulanacak özel koşullar dışında, kayıt yapabilecek katılımcılar aşağıda belirtilmiştir.

Bireyler :

 • Türk Kanunlarına göre tüm yasal haklarına sahip siteye özel kullanım amaçlı kullanan her 18 yaş üstü gerçek kişi;
 • 18 yaş altı kişinin WENGO’yu kullanma iznini vermek için İşbu kişinin üzerinde velayet hakkına sahip olan ve ebeveyn yönetmeliğini okumuş ve onaylamış her gerçek kişi;

Kurumlar:

 • Vergi daire numarasına sahip her kişi.

Katılımcı, Wengo’yu kullanmadan önce Platform’a üye olmalıdır (Kayıt). Katılımcı, Kişisel Hesabını sitedeki formu kullanarak ya da WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ni arayarak oluşturabilir.

Katılımcı, formdaki bütün zorunlu alanları dolduracağını ve WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin Kişisel Hesabını onaylaması için doğru, güncel ve eksiksiz bilgiler ileteceğini taahhüt eder.

Katılımcı, Kaydı sırasında yanlış, eksik, yalan ya da geçmiş bilgiler verdiği takdirde diğer Katılımcılar ve WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne karşı kendi sorumluluğunun doğacağını kabul eder.

Kullanıcı, verdiği bilgilerin güncellemesinden sorumludur ve değişiklik durumunda; Kişisel Hesabında gerekli bilgi değişikliklerini yapmalıdır. Katılımcı, ihmali veya yapmamasından kaynaklanacak sonuçların tüm sorumluluğunu diğer Katılımcılar ve WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne karşı üstlenir.

Yanlış, eksik, yalan ya da geçmiş bilgiler verilmesi ve bu bilgilerin yetkili makamlara verilen ya da makamlar tarafından verilen faaliyet izni veya faaliyet beyannamesi gibi Danışman tarafından sunulan Hizmet koşullarında ve İşbu Katılımcının Kullanıcı olarak ödeme zorunluğu gibi temel zorunluluklara uymasında kayda değer bir etki yaratırsa; WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Madde I.10’a göre herhangi bir ihbarda bulunmadan ve karardan sonra derhal Katılımcının Kişisel Hesabını askıya alabilir ya da silebilir.

WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, kendi değerlendirmesine göre Katılımcının yanlış bilgilerini düzelttiği andan itibaren:

 • İşbu bilgilerin WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve/veya diğer Katılımcılar üzerinde herhangi bir hasara yol açmadığını,
 • İşbu Katılımcının herhangi bir gizleme ya da hile iradesi olmadan iyi niyetle hareket ettiğini tespit ederse;

hesabın askıdan alınmamasına ya da Katılımcının yeni bir hesap açmasına izin verir.

Katılımcı, Kişisel hesabını oluşturduğunda WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Gizli kodlarını iletmektedir.

WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, düzenleyici, teknik ya da güvenlik nedenlerden dolayı Katılımcıdan Gizli kodlarının tümünü ya da bir kısmını değiştirme talebinde bulunma hakkına sahiptir. Katılımcı bu durumda itiraz ve/veya tazminat talep edemez.

Gizli kodlar tamamen gizlidir ve kişisel bir kullanım için verilir. Üçüncü bir şahsın bu bilgileri edinmemesi için gerekli önlemler Katılımcı tarafından alınmalıdır. Bu nedenle Katılımcı, herhangi bir şekilde hiç kimseyle İşbu bilgileri paylaşmayacağını taahhüt eder. Katılımcı, İşbu bilgilerin korunmasının ve kullanımının tek sorumlusudur ve kendi iradesi dışında Kişisel hesabının kullanımından kaynaklanan hareket ve davranışlardan da sorumludur.

Katılımcının Gizli Kodlarını girmesini gerektiren, altta bulunan I.7 maddesinde tanımlanan her İşlem, Platform tarafından kayda alınır ve Katılımcıyı İşbu İşlemden yükümlü kılar.

Katılımcı, Gizli Kodların gizliliğinin tehlikeye sokulduğunu veya yetkili olmayan bir kişinin Gizli Kodlarına ulaştığını düşündüren sebepler olduğunda, Gizli Kodlarını derhal değiştireceğini taahüüt eder. Katılımcı, derhal WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin Müşteri Hizmetlerine bilgi vermek zorundadır. WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, eski Gizli Kodlarıyla WENGO’ya ulaşımı hemen askıya alır.

I.3. WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin Rolü

WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Platformu ve Katılımcılara Araçları temin eden bir teknik aracı rolündedir.

WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, sözleşme dahilinde hizmet temininde yer almaz. Altta bulunan I.7 maddesinde belirtilen koşullara göre işlem, Danışman ve Kullanıcı arasında doğrudan doğruya yapılır. Bu nedenle, WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, hizmetlerin ön görüşmeleri, neticesi ve ifasından sorumlu değildir. Araç tedarikçisi olarak sorumlulukları saklı kalmak üzere; hizmetlerin iyi sonuçlandırılacağı ya da İşlemlerin Kullanıcı tarafından ödenmesi hakkında herhangi bir garanti vermez.

WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, sistematik bir şekilde kontrol gerçekleştirmez ve bu alttaki hususlardan sorumlu tutulamaz:

 • Hizmetin kalitesinden, teklifin kanuna uygun olmasından veya Danışmanlar tarafından sunulan hizmetlerin uygunluğundan,
 • Katılımcıların kimliklerinden ya da hizmetlerle ilgili bilgilerin güvenilirliği, doğruluğu ve yasaya uygunluklarından,
 • Danışmanların profesyonel yetkilerinden,
 • Kullanıcıların ödeme güçlerinden.

Katılımcılar arasında işlem ile ilgili bir ihtilaf durumunda; Kullanıcılardan, WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin müşteri hizmetlerini arayarak uyuşmazlığı haberdar etmeleri beklenir.

WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin Araçların tedarikçisi faaliyetlerinin verdiği haklar ve yükümlükler, Yönetmelik Hükümlerine bağlıdır.

I.4. Web sitesi

WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Katılımcılar tarafından eklenen referanslar ve linklerden ulaşılan web sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir.

Katılımcı, Siteye eklediği referans ve linklerin virüs, çerez veya Truva atından ya da WENGO’nun ve diğer Katılımcıların malzemelerine zarar verecek herhangi bir unsurdan muaf olması için gerekli olan bütün önlemleri almak zorundadır.

Hiçbir koşulda WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, üçüncü bir şahsın web sitesinin verdiği zararlardan, dolaylı veya doğrudan sorumlu tutulamaz.

I.5. Katılımcıların sorumlukları

Katılımcı, Platformu kullandığında kurallara ve yönetmeliklere bağlı kalarak; uyma, saygı, nezaket, iyi niyet ve dürüstlük gibi bazı ahlaki değerlere uymak zorundadır

Kurallar ve yönetmeliklere aykırı herhangi bir davranış görüldüğünde, katılımcılar tarafından WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne aşağıda bulunan I.8. maddesinde belirtilen şekilde bildirilebilir.

Katılımcı, Platformda sunduğu bilgilerin sadece kendi sorumluluğu altında olduğunu kabul eder. Bu nedenle Katılımcı, Platformda yayınladığı bilgilerin yürürlükte olan yasalara ve yönetmeliklere aykırı olmadığını garanti eder.

Bu bakımdan WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Platformdan sarih şekilde yasak olan veya uygun olmayan herhangi bir içerik, veri, bilgi veya teklifi siteden çıkarma, ilgili Katılımcıyı uyarmadan kaydını siteden silme veya askıya alma hakkına sahiptir.

Katılımcı için yasaklar:

Platformun bütünlüğünü ve güvenliğini çiğnemek veya çiğnemeye çalışmak, özellikle:

 • Platform üzerinde yapılan işlemleri ya da Platformun düzgün şekilde çalışmasını tehlikeye sokan ya da engelleyen herhangi bir davranışta bulunmak,
 • Aşırı büyüklükte ya da Platformun altyapısına göre orantısız yükleme gerektiren bir işlemi tamamlamak,
 • Katılımcı tarafından görüntülenmeye yönelik olmayan bilgilere ulaşmak ya da ulaşmaya çalışmak,
 • İzni olmayan başka bir Katılımcı hesabına ya da sunucuya girmeye çalışmak ya da girmek;

taciz etmek, tehdit etmek, küfür etmek, diğer Katılımcıların özel hayatına müdahale etmek veya işbu Katılımcılarla ilgili iftira veya hakaret içeren bilgi yayınlamak; ırkçılık, şiddet, pornografi veya revizyonizm içeren bir metin, resim veya video aracığılıyla insanlık onurununa saygısızlık etmek, başkasının hayatına müdahale etmek; fikri mülkiyet hakları ile ilgili yasal hükümleri çiğnemek ve özellikle taklit girişiminde bulunmak; WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin ön ve sarih izni alınmadan « framing » veya « mirror site » oluşturarak sitenin sanal bir kopyasını yapmak, başka bir siteden bir siteye bağlantı (link) oluşturmak veya herhangi bir hizmet teklifinde ya da profilde üçüncü bir siteye bağlantı (link) yaratmak İç Yönetmelik ihlali oluşturur. Ancak Wengo, Danışmana, bir yönetmeliğe veya Danışmanın faaliyeti ya da sunulan Hizmeti ilgilendiren bir genel bilgi sitesine link eklemesine sarih bir şekilde izin verir.

Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmeliğin yükümlülüklerine karşı gelmek İç yönetmelik ihlali oluşturur.

Katılımcılar, Platformdan sunulan ve ya ulaşılabilir bloglarda ve forumlarda bu ilkelere uyarak hareket etmelidir.

I.6. Fikri mülkiyet

WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, yazılımlar üzerinde her hakka sahiptir.

Üçüncü bir şahıs tarafından herhangi bir taklit ya da taklit olarak adlandırılabilen bir davranış sergilenirse ve Katılımcı bundan haberdar ise WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne bildirmek zorundadır. WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, gerekli hukuki işlemlerin takibini kendi yapar.

Marka ve logolar : « WENGO » ve WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait diğer markalar ve logoları yetkili resmi kurumlarda gerekli kayıtları yapılarak korunmuşlardır.

Siteler: Bütün metinler, resimler, ikonlar, çizimler, grafikler, fotoğraflar, yazılımlar ve sitenin diğer bileşenleri, WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ya da Partnerlerinin mülkiyetindedir ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca korunmaktadır.

Metinlerin, resimlerin, ikonların, çizimlerin, grafiklerin, fotoğrafların, programların ve diğer bileşenlerin daha önceden WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ya da Partnerlerinden yazılı bir onayını almadan ticari ya da ticari olmayan bir amaçla kullanmak kesinlikle yasaktır.

Partnerler arasında ya da üçüncü bir şahsın Partnerlere karşı bir taklit girişiminde bulunduğu hallerde WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, herhangi bir sorumluğa sahip değildir.

I.7. İşlemlerin sonuçlandırılması

Bir Kullanıcı, bir hizmetten faydalanmadan ve Danışmanla irtibata geçme (« İletişime geçme ») talebini iletmeden önce, sunulan hizmetin detay ve koşullarını kabul etmelidir.

İletişime geçme talebi, Kullanıcının, Danışmanlık tarafından verilen hizmetlerin detaylarının ve koşullarının teyidini aldıktan sonra kayda alınır.

Kullanıcı ve Danışman, Platform üzerinde iletişime girdikleri ve Danışmanın, İletişime geçme talebini kabul ettiği andan itibaren Kullanıcı ve Danışman arasında hizmet sözleşmesi (« İşlem ») oluşmaktadır.

Kullanıcı, İletişime geçme talebinin kesin bir teklif kabulü olarak sayılmadığını ve işlem sonuçlandırmasının Danışmanın kabulüne bağlı olduğunu kabul eder. İşbu Danışman, hiçbir şekilde kendisine iletilen bütün İletişime geçme taleplerini kabul etmek zorunda değildir.

İşlem ödemesi, WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin müşterilerine sunduğu güvenli ödeme şekilleri sayesinde gerçekleşebilir. Bunların arasında: (i) banka kartları, (ii) veya bazı işlemler için geçerli olan WENGO kartları bulunmaktadır.

Kullanıcı, WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile kendisi arasındaki ilişkinin Danışman ve Kullanıcının ikamet ülkesi ve ödeme ile işlemin yapıldığı ülke neresi olursa olsun Türk Kanunlarına göre hükmedilmesini kabul eder.

I.8. Kullanıcıların cezası – İçeriğin siteden çekilmesi- Uyarılar- WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’e tazminat

Yasadışı olan herhangi bir hareket veya İç yönetmelik ihlali durumunda, WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, siteden derhal ve ihbarsız olarak bazı içerikleri ve/veya Kullanıcı hesabını askıya alma veya silme veya İşbu Kullanıcıya karşı uygun gördüğü başka önlemler alma hakkına sahiptir. Bu önlemler, bir uyarı ya da kaydın Platformdan askıya alınması ya da silinmesi şeklinde olabilir.

WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Platformda bulunan ulaşılabilir içeriğin ve bilgilerin kontrolünü sağlama ya da yasadışı faaliyetleri açığa vuran olayları veya durumları arama zorunluluğuna tabi değildir.

Bir Katılımcının, Platformda kurallara ve yürürlükte olan yönetmeliklere aykırı bir hareketin ve özellikle İnsanlığa karşı suçların savunmasını içeren, ırk nefretine teşvik eden, şiddet, çocuk pornografisi içeren ve genel anlamda İnsan onuruna zarar veren içeriklerin var olduğundan haberdar olduğu bir varsayımda; İşbu Katılımcı, Müşteri hizmetlerine ulaşarak WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ni derhal uyarmaya ve işbu içeriği ve/veya yazarını bulmaya yardımcı olacak bilgileri vereceğini taahhüt eder.

Her Katılımcı, WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne karşı üçüncü bir şahsın, İç yönetmelik terimlerini, yürürlükte olan yasa ve yönetmelikleri, telif hakkını ihlal ettiği durumlarda veya İşbu Katılımcı gerçekleştirmediği bir İşlemden çıkacak şikâyetlere karşı garanti verdiğini ve tazminat ödeyeceğini taahhüt eder.

I.9. Sorumluluklar

WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, E-broker sıfatının gerektirdiği sorumluluk dışında hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Platformun performans ve kullanılabilirliği konusunda herhangi bir garanti vermemektedir.

Katılımcı, kaybettiği kazanç, şans ya da cirodan WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ni sorumlu tutamaz.

Her koşulda WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, sadece Katılımcının maruz kaldığı doğrudan ve öngürülen zararları ve herhangi yasa ya da İşbu İç yönetmelikten doğan sorumlulukların ihlalından kaynaklanan zararları, Katılımcı ve zarar başı yüz elli (150) euro limitinde olmak üzere, üstlenir.

WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından ağır bir suç işlendiği durumlarda, bedensel zarar durumunda veya Katılımcı bir tüketici olduğunda ve İşbu katılımcıyı koruyan yasalara karşı gelme durumunda, bu üstte tanımlanan sorumluluk sınırlaması geçersiz olur.

Katılımcı, WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve/veya Partnerlerin gördüğü maddi ya da maddi olmayan dolaylı ya da doğrudan ziyanlardan sorumludur.

Katılımcı, İç yönetmelik ihlalinden sonuçlanan kayıplar, harcamalar ve zararların WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve hak sahiplerine hakkaniyete uygun olarak ödenmesini kabul eder.

I.10. Kişisel hesabı askıya alma / silme / kaldırma

Katılımcının herhangi bir sorumluluk ihlali durumunda, WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, elektronik yoldan bu ihlalin kırk sekiz (48) saat içinde sonlandırılması için uyarı yollar. Bu uyarıyla beraber Platforma ulaşımı askıya alınabilir.

Temel bir sorumluluk ihlali durumunda ve bir önceki paragrafa uygun olarak bu ihlali düzeltmediği durumda WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, yasal bir şekilde ve ihbar vermeden Platformda bir Katılımcının Kişisel Hesabını kaldırabilir.

Katılımcı, Müşteri Hizmetlerine ulaşarak ve verilen hizmetler için ödenecek tutarların ödenmesi koşulu altında Kişisel Hesabını Platformdan her an silebilir.

I.11. Platform kapanışı

Katılımcılara bir (1) ay önceden bilgisi verilerek ve böyle bir kararın WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin herhangi bir nedenden dolayı sorumlu tutulmaması şartları altında WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Platform işletmesini istediği zaman durdurabilir. Aynı koşullarda, böyle bir kararın WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’in herhangi bir nedenden dolayı sorumlu tutulmaması şartı altında, WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Platformda istediği bir Hizmet kategorisinin sunuşunu durdurabilir.

I.12. İç yönetimi değişiklikleri ve Wengo gelişimleri

WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin İç yönetimi her an değistirme ve Platform araçlarının özelliklerini (özellikle teknik özellikleri) geliştirme hakkı saklıdır.

Katılımcı, bu değişikliklerden, yürürlüğe girmeden önce on beş (15) ile otuz (30) gün arası bir süreç içinde haberdar edilir. Bu değişiklik, zorunlu bir kural ya da hukuki bir karar tarafından belirlenmiş olursa değişiklik yürürlüğe derhal girecektir.

WENGO’ya giriş yapan ve/veya Platformda Hizmet tekliflerini sürdüren Katılımcı, biçimde değişiklikleri ve düzeltmeleri geri alınamaz bir şekilde kabul etmiş olarak varsayılır.

I.13. Delil anlaşması

Katılımcı, elektronik verilerin (herhangi bir bağlantı bilgisi dahil) ve Platform üzerinde yapılan kayıtların (« Elektronik Belgeler ») İşlemler çerçevesinde Danışmanlar ve Kullanıcılar arasında olduğu kadar Katılımcı ve WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında da tam kanıtlayıcı bir değere sahip olduklarını kabul eder.

Bu durumda, Elektronik belgeler (tarihler ve saatler dahil) herhangi bir ihtilafta, karşı taraf, Elektronik Belgenin kanıtlayıcı değerinin olmadığını ispat etmedikçe iki taraf arasında kanıt olarak kullanılır.

Katılımcı, WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile kurduğu anlaşmalarda elektronik postaların kanıtlayıcı bir değerinin ve geçerliliğinin olduğunu kabul eder. Aynı şekilde WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından saklanan, Katılımcının aramalarının özeti, fatura bazı oluşturan fişler ve aynı şekilde mikrofiş, optik ya da manyetik disk üzerinde yapılan kopyalar, Katılımcıya karşı delil olarak kullanılabilir.

Katılımcı adına WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, yapılan işlemleri ispatlayan Elektronik Belgeleri saklar. Her Katılımcı kendisi ile ilgili Elektronik Belgelerine WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’dan talepte bulunurak ulaşabilir.

I.14. Genel hükümler

Kısmi hükümsüzlük: Bir hakim tarafından yasa dışı ya da hükümsüz beyan edilen İç yönetmeliğin herhangi bir şartı işbu şartı etkisiz kılar fakat hükümsüzlük, ne İç yönetmeliğin diğer hükümlerinin nede İç yönetimin bütününde veya yasal etkilerinde geçerliliğini etkilemez.

Mücbir sebep: Katılımcılar, Mücbir Sebebin varlığı halinde herhangi bir gecikme veya yerine getirmeme için sorumlu tutulamaz ya da İç yönetmelik hükümlerini yerine getirmedikleri varsayılamaz.

WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Mücbir sebeplerden dolayı, Araçların çalışmasında, bir kesintiden veya askıya alımından, olası bozulmasından, Partnerlere ve üçüncü şahıslara karşı sorumlu tutulamaz ve Araçların temininin kompleksitesinden ve tekniğinden çıkacak kaçınılmaz risklerden sorumlu tutulamaz.

WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin ve Katılımcının sorumlulukları mücbir sebepten dolayı bütün bu süre içinde askıya alınmaktadır.

Katılımcıların bağımsızlığı: Katılımcı, Platformda tamamen bağımsızca hareket etmekle beraber, Kaydı herhangi bir bağımlılık, ajans, itaat veya gerçek veya iştirak veya temsili şirket bağlantısı kurdurmaz.

Bildiri: İç yönetmelikte belirlenen her bildiri, Kullanıcı tarafından WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne iadeli taahhütlü posta ile WENGO, İstanbul ili, Şişli ilçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, Halit Ziya Türkkan Sok. Famas Plaza A Blok No: 17 Kat: 13 Daire: 45 adresine yollanacaktır.

Çekilme: WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Katılımcı ve kendisi ile arasında doğan hakların tümünü veya bir bölümünü, seçtiği herhangi bir firmaya aktarma hakkına sahiptir.

UYGULANABİLİR HUKUK – YETKİLİ MAHKEMELER

İÇ YÖNETMELİK, TÜRK HUKUKUNA TABİ TUTULUR. WENGO VE BİR KATILIMCI ARASINDA YAŞANAN ÇÖZÜMLENEMEYEN BİR UYUŞMAZLIK DURUMUNDA, İSTANBUL MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ YETKİLİDİR.

II. Kullanıcılara uygulanabilir özel koşullar

II.1. Danışman kaydı

WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, her Danışmanın verdiği bilgileri kontrol ettikten sonra kayıtlarının onayını verir. Danışmanlardan istenen bilgilerden bazıları ödeme tahsilatı konusunda işbirliği yaptığımız Adyen kurumuna iletilir. Bu bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Profesyonel statülü danışmanlar için: Şirket adı, email, ülke, ad, soyad ve ve şirket temsilcisinin adresi, doğum tarihi, kimlik numarası, şirket adresi, vergi numarası, banka hesap bilgileri, telefon numarası, kimlik fotokopisi ve banka hesap dökümü.
 • Profesyonel statüsü olmayan danışmanlar için: Ad ve soyad, email, ülke, adres, doğum tarihi, telefon numarası, banka hesap bilgileri, kimlik fotokopisi ve -gerektiği takdirde- banka hesap dökümü.

WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin Danışmandan ek bilgiler isteme hakkı saklıdır. Özellikle yasal hükümlerin belirlediği, Danışmanların sorumlulukları gereğince mali ve sosyal makamlara yapılan beyannameleri isteme hakkı saklıdır.

Danışman, Platformda düzenli şekilde hizmet verdiğinde (ya da herhangi bir sitede veya Pazar meydanında ) özellikle mali ve sosyal makamlara beyan etme zorunluluğuna tabidir.

Öylece Platformda düzenli şekilde işlem yapılması, Danışmanın işlemlerin mali yönetimini beyan etme zorunluluğunu ve Danışmanın çeşitli vergiler ödemesini gerektirir. Örneğin, Katma Değer Vergisi (KDV). Danışman, Platformda yapılan işlemlerden kaynaklanan bütün vergileri günü gününe ödeyeceğini taahhüt eder.

Tüccar olmayan Danışmanların, bu kurumlardan giriş kriterleri ve zorunlulukları hakkında yararlı bilgi almaları için irtibata geçmeleri tavsiye edilir.

WENGO’nun :

 • Kullanıcılar talebine,
 • Platform’un performasına,
 • Platformun yönetimine bağlı teknik zorluklara

göre Danışmanları seçme ve rakamlarını kısıtlama hakkı saklıdır.

Her danışman, Platformda tanıtım fişinde mevcut olan içeriğini ya da başka unsurlarını kullanarak zenginleştirebileceği bir Facebook hesabı açabilir. Her Danışman Facebook’un genel koşullarına uyacağına söz verir.

II.2. Danışmanın yükümlülükleri

Her Platformda yapılan işlem, Danışman ve Kullanıcı arasında sonuçlandırılır. Bu nedenden dolayı Danışman, Kullanıcı ile yaptığı sözleşmenin terimlerinden sadece kendisi sorumludur. Bu bakımdan Danışman, yürürlükte olan yasalar ve kurallara uyacağını taahhüt eder. Danışmanın, bir Hizmet teklifi sunduğunda, herhangi yanıltıcı ya da kasten yanlış olan, net olmayan veya eksik bir bilgi vermesi yasaktır. Danışman, aynı şekilde, Adyen tarafından şurada belirtilmiş olan yasak ya da kısıtlı ürün ve hizmetlere uyacağını taahhüt eder. 

Danışman, herhangi bir İşlem yapılmadan önce WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin «Hizmet oluştur » bölümünden mümkün oldukça net ve detaylı bir şekilde sunulan Hizmetin içeriğini, fiyatını ve özelliklerini açıklamak zorundadır.

Danışman, sunacağı Hizmetler için yetkili olduğuna dair teminat verir. Hizmet türüne göre uygulanabilir düzenlemelerin ihlalı durumunda Danışman; Kullanıcılar, WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, üçüncü şahıslar ve yetkili makamlara karşı sorumlu tutulur.

Danışman, bir işlemi yerine getirirken rakip bir Platformda sunulan Hizmetlerin reklamını yapmayacağını taahhüt eder. Danışman, verilen Hizmetler çerçevesinde kendi İnternet sitesinin reklamını yapmayacağını taahhüt eder.

II.3. Profesyonel olarak hizmet veren Danışmanlar

WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Profesyonel sıfatıyla Hizmet gösteren her danışmana, serbest meslek erbabı olarak beyan vermek zorunluluğuna, uygulanan kurallara göre bir muhasebe tutmaya ve KDV ve değişik vergilerin ödenmesi gibi bazı spesifik zorunluluklara tabi oldukarını hatırlatır.

Danışman, Profesyonel olarak hizmet vermekteyse; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununa ve özellikle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 5-6-7-9- 12. ve müteakip maddelerine uymak zorundadır.

Özellikle, ilgili Yönetmeliğin 5. maddesinde kullanıcının, mesafeli sözleşmenin kurulmasından önce açık, anlaşılır ve kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun bir şekilde aşağıdaki konularda bilgilendirilmesi gerekmektedir;

 • Danışman veya hizmet sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri,
 • Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,
 • Tüm vergiler dâhil olmak üzere mal veya hizmetin Türk Lirası olarak satış fiyatı,
 • Ödeme ve teslim veya ifa ile ilgili bilgiler,
 • Cayma hakkının kullanılmasının şartları ve bu hakkın nasıl kullanılacağı,
 • Uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanmadığı durumlarda, bu iletişim aracının kullanılması nedeniyle kullanıcılara yüklenen ilave maliyeti,
 • Mal veya hizmete ilişkin fiyat dâhil taahhütlerin geçerlik süresi,
 • Sözleşme konusunu, sürekli veya dönemsel olarak ifa edilen bir mal veya hizmet ediminin oluşturduğu hâllerde söz konusu sözleşmenin asgari süresi,
 • Belirsiz süreli veya süresi bir yıldan fazla olan borç ilişkilerinin feshedilme şartları,
 • Kullanıcıların şikâyet ve itirazları konusunda başvuruların, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabileceğine ilişkin bilgi.

Yukarıdaki bilgilerin tamamını içeren bir bilgilendirme formunun kullanıcıya ulaştırılması gerekir. Bu bağlamda, mallar için sözleşme konusu mal kullanıcıya ulaşmadan; hizmetler için sözleşmenin ifasından önce makul bir sürede; telefon gibi sözlü uzaktan iletişim araçlarının kullanıldığı durumlarda ise en geç mal teslimi sırasında bilgilendirme formunun kullanıcıya verilmesi gerekir.

Yönetmeliğin 6. Maddesine göre, kullanıcı yukarıdaki bilgileri edindiğini yazılı olarak teyit etmedikçe danışman veya hizmet sağlayıcı sözleşme akdedemez. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyit işlemi elektronik ortamda yapılabilir. Profesyonel Danışman, gerekli bölümleri doldurmayı taahhüt eder. Danışman, Kayıttan sonra statüsünde değişiklik olursa; beklemeden gerekli bilgileri değiştirip, tamamlayacağını taahhüt eder.

II.4. İlanlara uygunalan kurallar

Platformun barındırdığı Hizmet teklifini betimleyen herhangi bir yazılı, grafik, fotografik, sesli, ya da video içerik ya da Partnerlerin reklamları (« İlanlar ») I.5 maddesinde tanımlanan yükümlülüklere uymak zorundadır. WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ilanlar üzerinde herhangi bir kontrol yapmadığını, fakat yasal olmayan ya da İç yönetmeliğe karşı geldiğinden haberdar olduğu bir içeriği siteden geri alma hakkına sahip olduğunu hatırlatır.

Danışman, ihtiyaç duyulduğu zaman, WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne Platformda, Partner sitelerinde, arama motorlarında ve bağlı sitelerde İlanların kopyalama ve temsili için bedava ve ayrıcalıklı olmayan kullanım izni vermektedir. Danışman, WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ni taklit iddialarına karşı korumaktadır.

II.5. Danışmana uygulanabilir cezalar

I.10 maddesinden farklı olarak; Danışmanın bu zorunluluklardan birine uymamasi halinde, WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin danışmanın platforma ulaşımını üç (3) ay boyunca askıya alma hakkı vardır. Danışman bu işlemden posta /email yoluyla bilgilendirilir.

Danışmanın, WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne karşı kötü niyetli bir davranış sunduğu hallerde de aynı cezalar uygulanmaktadir.

Danışmanın WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne, uymadığı yükümlülüklere artık uyduğunu gösteren bir delil sunduğu andan itibaren Kişisel Hesabı makul bir süre içinde tekrardan aktif edilir.

Suçun tekrarı halinde; WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, herhangi bir ihbarda bulunmadan Danışmanın Kişisel hesabını silme hakkına sahiptir.

II.6. Delil anlaşması

I.13 maddesine ek olarak, Danışman, sarih ve sonradan inkâr edilemez bir şekilde WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin gerçekleştirdiği uzaktan iletişim araçlarının (özellikle telefon ve bilgisayar) kullanımına bağlı kayıtlarının, İşlemler çerçevesinde Danışman ve Kullanıcılar arasında olduğu kadar WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve Danışmanın arasında olduğu gibi ispatlayıcı bir değere sahip olduklarını kabul etmektedir. WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ilgili Kullanıcıların önceden izin alması şartı ile söz konusu kayıtları gerçeklestirebilir.

Danışman, sarih bir şekilde WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin uzaktan iletişim araçlarının sayesinde yapılan paylaşımlar (özelikle telefon konuşmaları ve Email gönderileri) ve sözel ve yazılı konuşmaların kanıtlarını WENGO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile yapılan paylaşımların kayıtlarının bir sonucu olduğunu kabul etmektedir.

III. Kullanıcılara uygulanabilir özel koşullar

Kullanıcı, Platformda iyi niyetli bir şekilde Platformu kullanacağını ve sadece Danışmanlar tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmak amacı ile kullandığını taahhüt eder.

Kaydı sırasında, her Katılımcı tarafından görülebilir bilgileri belirtmek Kullanıcının kendi kararına kalmıştır.

Katılımcı, iletişimde olduğu bir Danışmanı yasal olmayan veya İç yönetmeliğe karşı gelen hizmetler vermeye ikna etmeye çalışmamalıdır. Danışmanın da Kullanıcıyı Platform dışında Hizmetlerini almaya teşvik etmesi yasaktır.

Katılımcı, bütün yasal ve düzenleyici hükümler ve İç yönetmeliğin bütün koşullarına uygun olarak davranacağını taahhüt etmektedir.

III.1. Kullanıcının Cayma Hakkı

Yönetmeliğin 7. maddesinde cayma hakkı düzenlenmiştir. Mesafeli sözleşmelerde kullanıcıya, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkı tanınır. Bu hakkın kullanımı için yedi günlük süre öngörülmektedir. Ancak, Yönetmeliğin 5. ve 6. maddelerine aykırılık halinde cayma hakkı süresi üç ay olarak belirlenmiştir. Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, kullanıcının malı teslim aldığı günden, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren yürürlüğe girmektedir. Yönetmeliğin 7. maddesinin 4. Fıkrasına göre; taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça kullanıcının cayma hakkını kullanamayacağı sözleşmeler belirlenmiştir.

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça kullanıcı, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.

 • a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, kullanıcının onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri.
 • b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler.
 • c) Kullanıcının istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • ç) Kullanıcı tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 • d) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • e) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler.
 • f) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve kullanıcıya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

Danışman veya hizmet sağlayıcının 5. ve 6. maddelerde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, cayma hakkı süresi üç aydır. Bu süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, kullanıcının malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Ancak 5. ve 6. maddelerde belirtilen yükümlülüklerin, üç aylık süre içerisinde yerine getirilmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen yedi günlük cayma hakkı süresi, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanıldığına dair irade beyanının bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

Cayma hakkının kullanılmasının sonuçları, Yönetmeliğin 8. maddesinde ele alınmıştır. Cayma hakkının kullanılması hâlinde danışman veya hizmet sağlayıcının, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içinde almış olduğu toplam bedeli ve kullanıcıyı borç altına sokan her türlü belgeyi kullanıcıya hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.

Yönetmeliğin 12. maddesi ile satıcı veya sağlayıcıya, tüketicinin bilgilendirilmesine ve cayma hakkını kullanabilmesine ilişkin sistemi kurma ve yazılı, sesli veya elektronik ortamdaki bu bilgileri üç yıl boyunca saklama yükümlülüğü getirildi. Ayrıca, satıcı veya sağlayıcıya elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayri maddi malların veya sunulan hizmetlerin teslimatının ayıpsız olarak yapıldığını ispat külfeti yüklenmiştir.
Hoşgeldiniz!

Size daha iyi bir deneyim sunabilmemiz için hesabınıza giriş yapın ve Astrocenter'ın tüm avantajlarından yararlanın.